jeśli fala wie jak falować albo trzy bramy wyzwolenia

Pojęcia dualistyczne, takie jak narodziny i śmierć, byt i niebyt, identyczność i odmienność, przychodzenie i odchodzenie są przyczyną wszelkich nieszczęść. Medytacja nad trzema bramami wyzwolenia pomaga nam w odrzuceniu tych pojęć. Trzy bramy wyzwolenia, o których naucza się w każdej buddyjskiej tradycji, to: pustka, bezznakowość i brak pożądania. Kontemplacja tych trzech głębokich prawd może pomóc nam w wyzwoleniu się od strachu i cierpienia. Są naszą drogą do wolności.

Czytaj dalej jeśli fala wie jak falować albo trzy bramy wyzwolenia
Reklamy

13 naj- Atiszy

Największe osiągnięcie to brak jaźni, najwyższa wartość to samoopanowanie, największy przymiot to dążenie do służenia innym, najwyższa zasada to ciągła świadomość, najlepsze lekarstwo to pustka wszelkich zjawisk…

Czytaj dalej 13 naj- Atiszy