jeśli fala wie jak falować albo trzy bramy wyzwolenia

Pojęcia dualistyczne, takie jak narodziny i śmierć, byt i niebyt, identyczność i odmienność, przychodzenie i odchodzenie są przyczyną wszelkich nieszczęść. Medytacja nad trzema bramami wyzwolenia pomaga nam w odrzuceniu tych pojęć. Trzy bramy wyzwolenia, o których naucza się w każdej buddyjskiej tradycji, to: pustka, bezznakowość i brak pożądania. Kontemplacja tych trzech głębokich prawd może pomóc nam w wyzwoleniu się od strachu i cierpienia. Są naszą drogą do wolności.

alicante

bolesne piękno nietrwałości

Kwiaty czereśni opadają po krótkim i pięknym okresie kwitnienia. Spływają łagodnie na ziemię. Ich życie dobiegło kresu, lecz to nietrwałość ich istnienia jest jednym z najważniejszych powodów, dla których kwitnienie jest tak zachwycające. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie ono trwało wiecznie, nie miałoby tego dojmującego piękna i bralibyśmy je za coś oczywistego.