Czym jest wolność? To ciągłe doświadczanie nieulegania własnym odruchom. Czy daje nam to więcej możliwości wyboru? Zazwyczaj nie. Kiedy nie ulegasz odruchom, widzisz rzeczy jaśniej i zazwyczaj dostępny jest jeden, może dwa realistyczne kierunki działania. Wolność od tyranii odruchu prowadzi do takiego doświadczania życia, które nie pozostawia ci w zasadzie niczego więcej niż obranie kierunku, które w danym momencie oferuje ci życie. Stąd też złudzenie [o możliwości] wyboru jest oznaką braku wolności.

[ken mcleod, freedom and choice]

Reklamy