Rzeczy są jakie są. Patrząc na niebo nocą nie rozróżniamy między dobrymi i złymi gwiazdami ani między prawidłowo i nieprawidłowo ułożonymi galaktykami

[alan watts]

Reklamy