Tagi

2015-02-11 19.19.21-1Ósma zasada na ścieżce, właściwa koncentracja, odnosi się do rozwoju siły mentalnej, która występuje w naturalnej świadomości, choć w stosunkowo małym natężeniu, a mianowicie do koncentracji.

Koncentracja w tym kontekście oznacza jednopunktowość umysłu, czyli stan, w którym wszystkie zdolności mentalne łączą się i kierują na konkretny obiekt. W przypadku ośmiorakiej ścieżki właściwa koncentracja to zdrowa koncentracja, czyli koncentracja na zdrowych myślach i działaniach. Preferowaną metodą buddyjską dla rozwoju właściwej koncentracji jest praktyka medytacji. Poprzez tę praktykę czymś naturalnym staje się użycie koncentracji o wyższym stopniu natężenia także w codziennych sytuacjach.

(to ósmy i ostatni element ośmiorakiej ścieżki)

Reklamy