Tagi

,

Należyty wysiłek można traktować jako warunek wstępny pozostałych zasad Ścieżki. Bez wysiłku, który sam w sobie jest aktem woli, nie dokona się niczego, z drugiej zaś strony wysiłek źle ukierunkowany będzie odrywał umysł od jego zadań, co przyniesie w rezultacie pomieszanie i konfuzję. Właściwy wysiłek oznacza gotowość dołożenia tylu starań ilu trzeba, by móc żyć zgodnie ze Szlachetnymi Prawdami i Ośmioraką Ścieżką.

Niektórzy z nas mają tendencję do szacowania, na jaki wysiłek będą chcieli się zdobyć, co skutecznie uniemożliwia im uczestniczenie w wielu szlachetnych przedsięwzięciach, niewartych ich zdaniem takiej fatygi. Właściwy wysiłek to podejście typu: „Nie dbam o to, ile wysiłku będzie mnie to kosztować i tak to zrobię!”. W tym znaczeniu on jest fundamentem właściwej intencji.

Mentalna energia, wydatkowana na właściwy wysiłek, zostaje przekształcona w samodyscyplinę, szczerość i współodczuwanie. W przeciwnym przypadku ta sama energia mogłaby zostać przeistoczona przez występną stronę natury ludzkiej w pożądanie, agresję i przemoc. Należyty wysiłek gwarantuje, że ta energia mentalna znajdzie swe ujście w zdrowy sposób. Stąd też osoba przebudzona praktykuje właściwy wysiłek poprzez: a) zapobieganie powstawaniu szkodliwych stanów umysłu, b) unikanie szkodliwych stanów, gdy już powstały, c) rozwijanie zdrowych stanów, jeśli jeszcze zaistniały i d) podtrzymywanie zdrowych stanów, które już się pojawiły.

(to szósty element ośmiorakiej ścieżki, cdn.  🙂

Reklamy