Osądy innych nie zmieniają tego, kim jestem. Jest dokładnie na odwrót – ujawniają, kim są te osoby.

(terry mcphearson)


Ludzie przypisują innym swoje własne odczucia i motywacje, zwłaszcza wtedy, gdy tłumią je w samych sobie

(za: http://www.trans4mind.com)

Reklamy