Tagi

, ,

Właściwe źródło utrzymania oznacza zarabianie na życie w taki sposób, aby nie krzywdzić innych. Ze wszystkich sposobów, w jakie dana osoba może zarabiać pieniądze, powinna unikać tych, które wykorzystują ludzkie słabości.

Posiadanie właściwych źródeł utrzymania oznacza, że powinniśmy powstrzymać się od wykonywania wszelkich prac, które sprzeczne są z zasadą Właściwego działania i Należytej mowy, co obejmuje przede wszystkim: 1. handel bronią, 2. handel żywymi istotami, włączając w to niewolnictwo, prostytucję i hodowlę zwierząt na ubój, 3. masarstwo i przetwarzanie mięsa, oraz 4. handel narkotykami i truciznami, włączając w to alkohol i inne substancje psychoaktywne używane w celu zmiany samopoczucia, tzw. narkotyki rekreacyjne.

Ponadto powinno się unikać wszelkich innych zajęć, które kłóciłyby się z zasadami Właściwego postępowania i Należytej mowy.

(to piąty element ośmiorakiej ścieżki, cdn.  :-))

Reklamy