Tagi

, ,

Oddychasz? Czy też jesteś oddychany? Odpowiedź nie jest istotna. Nie ma zasadniczej różnicy.

(steve hagen)

Reklamy