Tagi

, ,

poligono 6, sadzenie drzew - 2014-04-13 18.03.12Potrzebujemy wolności, lecz nie zdobędziemy jej nie wiedząc, gdzie się znajduje. Dogłębna wolność to wyzwolenie się ze szponów własnego ja (Selbst). Bez własnego ja nie możemy przejmować się przeszłością i przyszłością i nie odczuwamy trwogi wobec upływu czasu. Taka wolność jest niezbędna by żyć, gdyż życie to istnienie w chwili obecnej.

Jeśli potrafimy żyć z chwili na chwilę, nie będziemy ograniczeni czasem. Przywiązywanie się do trwałości jest przyczyną nieszczęścia, gdyż nic nie jest ani stałe ani trwałe. Jeśli zrozumiemy to prawo życia, przestaną ograniczać nas kwestie wieczności.

(dhiravamsa, the way of non-attachment)

Reklamy