Tagi

,

alicanteDruga etyczna zasada, właściwe działanie, dotyczy ciała jako naturalnego środka wyrazu, ponieważ odnosi się czynów obejmujących postępki cielesne. Niezdrowe działania prowadzą do niezdrowych stanów umysłu, podczas gdy działania godziwe prowadzą do zdrowego stanu umysłu. I w tym przypadku zasada ta wyjaśniona jest na zasadzie powstrzymywania się. Właściwe działanie oznacza: 1. powstrzymanie się od wyrządzania krzywdy istotom czującym, a zwłaszcza powstrzymywanie się od odbierania życia (włączając w to samobójstwo) i celowego lub przestępczego wyrządzania krzywdy, 2. powstrzymanie się od wchodzenia w posiadanie czegoś, co nie zostało nam dane, co obejmuje kradzież, napad, oszustwo, nieuczciwość i kłamliwość, oraz 3. powstrzymanie się od niewłaściwych zachowań seksualnych.

Sformułowane w sposób pozytywny właściwe działanie oznacza: postępowanie w sposób uprzejmy i współodczuwający, bycie uczciwym, szanowanie własności innych i utrzymywanie nieszkodzących innym stosunków seksualnych, tzn. nie angażowanie się w zachowania seksualne, które mogą wyrządzić innym szkodę, czy to z fizycznego czy też emocjonalnego punktu widzenia.

(to czwarty element ośmiorakiej ścieżki, cdn.  :-))

Reklamy