Tagi

,

w pracowni fermina navarroNależyta mowa jest pierwszą zasadą etycznego zachowania na ośmiorakiej ścieżce. Etyczne zachowanie jest postrzegane jako drogowskaz dla moralnej dyscypliny, wspierającej pozostałe elementy ścieżki. Ten aspekt nie jest samowystarczalny, jednakże niezbędny, gdyż mentalne oczyszczenie może dokonać się jedynie poprzez kształtowanie etycznego zachowania.

Waga mowy w kontekście etyki buddyjskiej jest oczywista: słowa mogą zniszczyć lub uratować życie, napytać wrogów lub pozyskać przyjaciół, wszcząć wojnę lub doprowadzić do pokoju.

Budda wyjaśnił sztukę należytej mowy w następujący sposób: a) powstrzymać się od fałszywej mowy, zwłaszcza jeśli idzie o rozmyślne kłamstwo i kłamliwe słowa; b) powstrzymać się od obmawiania i nie używać słów w sposób złośliwy; c) powstrzymać się od ostrych słów, mogących dotknąć lub zranić; i d) powstrzymać się od czczej gadaniny, pozbawionej celu lub głębi.

Mówiąc w sposób pozytywny oznacza to, by mówić prawdę, rozmawiać przyjaźnie, w sposób ciepły i miły i odzywać się tylko wtedy, gdy to konieczne.

(to trzeci element ośmiorakiej ścieżki, cdn.  :-))

Reklamy