Tagi

,

okolice catralO ile właściwy pogląd odnosi się do kognitywnego aspektu mądrości, właściwa intencja dotyczy jej aspektu wolicjonalnego, czyli swego rodzaju mentalnej energii, kontrolującej nasze działania.

Istoty ludzkie są stworzeniami wolicjonalnymi, mogącymi dokonywać wyborów. Jednak samo posiadanie takiej zdolności nie oznacza, że dana osoba ją wykorzysta. Zamiast tego może wybrać nie wymagającą wysiłku drogę, na której jej poczynaniami kierować będą niskie instynkty, co nie wymaga zbytniego i świadomego myślenia. Właściwa intencja to inaczej mówiąc zobowiązanie się do bycia bardziej świadomą, nastawioną na samodoskonalenie osobą. W oparciu o to świadome samodoskonalenie przebudzona osoba wytwarza w sobie przestrzeń, w której w sposób świadomy wybiera, chwila po chwili, takie postępowanie, które pomoże jej stać się lepszym człowiekiem.

Istnieją trzy apekty właściwej intencji: a) wyrzeczenie, gdzie postanawiasz opierać się pociągającej sile różnych pożądań, b) dobra wola, gdzie postanawiasz nie pozwalać sobie na uleganie złości i awersji oraz c) łagodność, gdzie postanawiasz nie czynić szkody, nie myśleć ani też nie działać w sposób okrutny, gwałtowny czy agresywny oraz decydujesz się pracować na rozwijaniem w sobie współ-odczuwania.

(to drugi element ośmiorakiej ścieżki, cdn. :-))

Reklamy