Tagi

,

ThomasWłaściwy pogląd jest początkiem i końcem ścieżki. Oznacza po prostu postrzeganie i rozumienie rzeczy takimi, jakimi rzeczywiście są oraz uświadomienie sobie czterech szlachetnych prawd. Tak widziany, właściwy pogląd stanowi kognitywny aspekt mądrości. Oznacza przejrzenie rzeczy na wskroś, uchwycenie nietrwałej i niedoskonałej natury obiektów i idei oraz dostrzeżenie i zrozumienie łańcucha przyczyn i skutków, łączącego wszystkie zjawiska.

Właściwy pogląd niekoniecznie jest przymiotem intelektualnym, tak samo jak mądrość nie jest li tylko kwestią inteligencji. Przeciwnie, osiąga się go, podtrzymuje i ulepsza wykorzystując wszystkie właściwości umysłu. Drogę do niego otwiera intuicyjne zrozumienie, że wszystkie istoty podlegają cierpieniu, zamyka zaś całkowite zrozumienie prawdziwej natury wszechrzeczy. Jako że nasz pogląd na świat kształtuje nasze myśli i działania, właściwy pogląd owocuje właściwymi myślami i właściwym działaniem.

(to pierwszy element ośmiorakiej ścieżki, cdn. :-))

Reklamy