Tagi

, ,

Kafejka w Oficjalnej Szkole Językowej w Alicante

 • Największe osiągnięcie to brak jaźni
 • Najwyższa wartość to samoopanowanie
 • Największy przymiot to dążenie do służenia innym
 • Najwyższa zasada to ciągła świadomość
 • Najlepsze lekarstwo to pustka wszelkich zjawisk
 • Najskuteczniejsze działanie nie przejmuje się ustalonymi przez świat ścieżkami
 • Najpotężniejsza magia to przeobrażanie emocji
 • Najwyższa szczodrość to brak przywiązania
 • Największa zaleta to spokojny umysł
 • Największa cierpliwość to pokora
 • Największy wysiłek nie patrzy na wyniki
 • Najlepsza medytacja to umysł który odpuszcza
 • Największa mądrość to przejrzeć pozory na wskroś

(Filozof Atisza di Pankara był bengalskim uczonym, który osiadł w Tybecie w 11 wieku n.e. Atisza ponownie wprowadził buddyzm do Tybetu po tym, jak ten znacznie podupadł za króla Langdharma. Przypisuje mu się zasługę utworzenia z Tybetu centrum dogłębnego nauczania buddyzmu. Powyższa lista odzwierciedla jego przenikliwy wgląd w esencję buddyzmu)

Reklamy